Berqurbanlah

Qurban adalah tanda yang sangat dominan bagi seorang mukmin yang bertaqwa. (Al-Hajj: 32-34)

Haji (Al-Ĥaj):32 – Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syi’ar-syi’ar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.

Haji (Al-Ĥaj):33 – Bagi kamu pada binatang-binatang hadyu itu ada beberapa manfaat, sampai kepada waktu yang ditentukan, kemudian tempat wajib (serta akhir masa) menyembelihnya ialah setelah sampai ke Baitul Atiq (Baitullah).

Haji (Al-Ĥaj):34 – Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, maka Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah),

Menghantarkan kepada ridho Allah. (Al-Hajj: 36-37)

Haji (Al-Ĥaj):36 – Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi’ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.

Haji (Al-Ĥaj):37 – Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayah-Nya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Perintah Allah di dalam Al-Quran. Asal hukum perintah adalah kewajiban. (Al-Kautsar: 2)

Nikmat yang berlimpah (Al-Kawthar):2 – Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah.

Rasulullah berqurban. Dalil hadist.

Nabi tidak pernah meninggalkan ibadah qurban semenjak disyariatkannya. Dalil hadist.

Qurban adalah amalan yang paling utama di dalam 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dalil hadist.

Nabi memerintahkan untuk berqurban. Dalil hadist dari Abu Hurairah.

Siapa yang tidak berkurban padahal dia mampu, maka diancam oleh Nabi. Dalil hadist dari Abu Hurairah, riwayat Imam Ahmad.

Kebiasaan kaum muslimin. Dalil hadist riwayat Bukhari dan Muslim.

Qurban adalah kebiasaan salafus shalih atau shahabat Nabi. Dalil hadist dari Jabir.

Menyelisihi kaum Yahudi dan kaum musyrikin secara umum. Tafsir ibnu katsir pada ayat 2 surat al-Kautsar.

Hukum berkurban.

  1. Dengan hewan yang banyak dagingnya. Dalil hadist.
  2. Dalam keadaan sehat. Tidak boleh berqurban dengan kondisi hewan yang sakit matanya, kurus, pincang dan sakit.
  3. Jika sudah masuk 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dilarang untuk potong kuku jari, kumis, bulu kemaluan bulu ketiak. Ini khusus bagi yang berkurban atau yang menduitinya, bukan keluarga yang diatas namakan. Dalil dari hadist.
  4. Lebih sunnah adalah 1 kambing untuk 1 keluarga.
  5. Dianjurkan untuk berkurban dimana tempat pengkurban tinggal. Lalu bolehkah di tempat lain? Jawabannya boleh jika diperlukan.

== SELESAI ==

Masjid Ar-Rahmat Slipi
Pemateri Ust. Ahmad Zainudin

Spread the love