Dosa Besar (Tidak Membayar Zakat)_lanjutan

Nasihat bagi orang-orang yang terperdaya kehidupan dunia.

1. Harta yang dikumpulkan tidak akan mendatangkan manfaat sama sekali di hari akhir kecuali bagi mereka yang menggunakan harta itu untuk dijalan Allah.

2. Harta tersebut akan menjadi bahan bakar di neraka untuk menyiksanya.

Pengampunan (At-Tawbah):35 – pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu”.

3. Harta tersebut akan memperberat siksaannya. Kemudian dibuatlah lempengan-lempengan (dari api neraka) supaya pembakaran kulit lebih merata.

4. Orang yang tidak menggunakan harta di jalan Allah, maka lebih hina di dunia.

5. Kekayaan adalah murni mutlak takdir Allah, bukan usaha manusia. Manusia hanya mengurus harta yang dititipkan.

6. Obat bakhil adalah imani tentang ayat-ayat pelipatan pahala sedekah.

Di neraka harta yang dikumpulkan akan menjadi ular besar (Syuja’ Aqra) yang akan memakan si pengumpul harta di dunia yang tidak dizakatkan untuk jalan Allah.

7. Bahwa kebakhilan tidak mendatangkan kebaikan di akhirat.

=====

1 Dzulqodah
Masjid Ar-Rahmat Slipi Jakbar
Ust. Ahmad Zainuddin

Spread the love