Dosa Besar: Melarikan Diri Dari Medan Perang

Maksudnya melarikan diri dari medan perang adalah jika tidak menambahkan kepada musuh kelemahan atas kaum muslimin kecuali untuk siasat perang.

Dalilnya:

Harta rampasan perang (Al-‘Anfāl):16 – Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (sisat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya.

Makna dari ayat tersebut adalah bahwa lari dari medan perang termasuk dosa besar kecuali untuk siasat perang atau bergabung dengan pasukan lainnya.

Baca Juga: Dosa Besar Riba

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan”. Para sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: “Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina”. (HR. Bukhari no. 2560)

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata ketika turun ayat: “Jika ada 20 orang yang sabar diantara kamu niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang” (QS. Al-Anfal: 65)

Allah mewajibkan atas mereka agar 20 orang muslim tidak melarikan diri apabila menghadapi 200 orang kafir. Kemudian turun ayat:

Harta rampasan perang (Al-‘Anfāl):66 – Sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada diantaramu seratus orang yang sabar, niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ratus orang kafir; dan jika diantaramu ada seribu orang (yang sabar), niscaya mereka akan dapat mengalahkan dua ribu orang, dengan seizin Allah. Dan Allah beserta orang-orang yang sabar.

Dengan itu Allah mewajibkan agar 100 orang muslim tidak melarikan diri apabila menghadapi 200 orang kafir. (Shahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari no. 4652, 4653)

SELESAI
SEMOGA BERMANFAAT

8 Dzulhijjah 1441H
Kajian Online MT Mata Air Tasniim
Dosa-Dosa Besar ke-14 : Berbuat Dusta Terhadap Rasulullah
Ustadz Ahmad Zainuddin Albanjary

Spread the love